Değerli Bilim İnsanları,


Daha önce farklı ülke ve şehirlerde düzenlenen bu sene de 17.’si yapılacak olan Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi’nin hazırlıklarını yapmaktayız. 17. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, daha önceki kongrelerde elde edilen birikimin geliştirilmesi ve bilginin daha geniş çevrelere ulaştırılması için Türkiye ve yurtdışında çeşitli kurumlarla akademik işbirliği yapılarak gerçekleştirilmektedir. Bu amaçla kongreye 7 farklı ülkeden bilim insanı davetli konuşmacı olarak katılacaktır. Ayrıca kongre yaklaşık 20 ülkede duyurulmuş ve oradan bilim insanları sunum yapmak üzere davet edilmiştir.


17. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi’nin amaçlarını şöyle özetlemek mümkündür:


❖ Sosyal bilimler yoluyla ülkelerde eğitimin rolünün vurgulanması;

❖ Sosyal bilimler içinde yer alan alt disiplinlerin arasındaki ilişkinin vurgulanması;

❖ Uyumlu toplumlar oluşturmak için güvenilir araştırmalar yoluyla eğitim kurumları ve araştırma merkezleri arasındaki kültürel iletişim bağlarını güçlendirmek;

❖ Araştırmalarda birincil kaynaklara, belgelere ve kitabelere dayanan araştırmaların öneminin vurgulanması;

❖ Pozitif bilimin gelişmesinde sosyal bilimlerin rolünün açıklığa kavuşturulması;

❖ Sosyal bilimler aracılığıyla insanın geçmişini, bugününü ve geleceğini ilişkilendirmek;

❖İktisat, yönetim ve hukuk gibi sosyal bilimlerin, toplumun fikir yapılarının modernleşmesine ayak uydurmadaki rolünün belgelenmesi;

❖Farklı ülkelerden sosyal bilimcilerin yeni konuları paylaşmaları ve tartışmaları için bir akademik ortamın oluşturulması ve bir networkun kurulması.

 

Kongrenin sosyal bilimler alanında çalışan bilim insanlarını bir araya getirmesi, bu alandaki yeni araştırmaları paylaşmasına ve yeni işbirliklerinin doğmasına öncülük etmesi beklenmektedir. Bu vesileyle sosyal bilimlerde çalışan bilim insanlarının 02-06 Kasım 2023 tarihlerinde Antalya’da buluşması dileğiyle…


Saygılarımla…


Prof. Dr. Şinasi Akdemir

Çukurova University, Türkiye

E-mail: recentsocialstudies@gmail.com

Web: https://recentsocialstudies.org/en   

 KONFERANS MERKEZİ

Porto Bello Hotel Resort & Spa (Antalya)

Adres: Liman, Akdeniz Blv., 07070 Konyaaltı/Antalya

 KONFERANS TEMALARI


İlk tema: Tarih


Tarih araştırmaları: Eskiçağ Tarihi, Eski Eserler, Medeniyet ve Madeni Paralar, İslam Tarihi, Modern ve Çağdaş Tarih, Geçmişte ve Günümüzde Devletler Tarihi, Müzeler vb.


İkinci tema: Sosyal Bilimler


◆ Birincisi:

Deneysel Psikoloji, Sosyal Hizmet, Sosyal Politika, Sosyoloji ve Dalları, Sosyal Psikoloji, Antropoloji, Sosyal ve Kültürel Biyoloji, Felsefe ve Konuları...


◆ İkincisi:

Coğrafya, Kolları ve Şehircilik, Tarım ve Ormancılık.


◆ Üçüncü

* Ekonomi, İşletme, Finans, Turizm, Bankacılık, Sigortacılık vb.

* Ekonometri, Halkla İlişkiler, Ekonomik Düşünce,

* Ekonomik Tarih,

* İletişim Çalışmaları, Kamu Yönetimi,

* Makroekonomi, Mikroekonomi, Muhasebe,

* Karar Verme Yöntemleri, Organizasyon, Dinamik Bilişsel Öğrenme,

* Pazarlama Reklamı,

* Siyaset Düşüncesi, Siyasi Hayat Ve Kurumlar, Siyaset Bilimi.


◆ Dördüncüsü

Çevre, Şehir ve Çevre Politikaları...;


◆ Beşincisi

* Dini Araştırmalar

* Din Felsefesi, Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi,

* Dinler Tarihi,

* Hadis İlimleri, İslam Felsefesi, Fıkıh,

* İslam Doktrinleri Tarihi, İslam Tarihi ve Sanatları,

* Dini Musiki, Mantık, Tasavvuf ve Tasavvuf, Dinlerin Tefsiri, Mukayesesi.


Üçüncü Tema: Hukuk Araştırmaları

* İslam'da Hak, Hak ve Hukuk,

* Anayasa Hukuku, Ağır Suçlar, Ceza Muhakemeleri Kanunu,

* Deniz Hukuku,

* Genel Hukuk,

* Felsefe ve Sosyoloji Hukuk, Hukuk Tarihi,

* İdari Hukuk,

* İş Ve Sosyal Güvenlik Kanunu,

* Mali Hukuk,

* Sivil Yasa,

* Medeni Usul ve İflas, Kolluk,

* Kamusal Uluslararası Hukuk,

* Uluslararası Özel Hukuk, Özel Hukuk,

* Roma Hukuku,

* Ticaret Hukuku,

* Kadın Hakları, İşçi Hakları, Anne Baba Hakları, Çocuk Hakları, Karı Koca Hakları, Hayvan Hakları…

 KONGREYE KATILIM ŞARTLARI


1- Katılım tüm araştırmacılara (uzman, öğretim elemanı veya öğrenci) açıktır.

2- Bir araştırmada en fazla üç araştırmacıya yer verilebilir. Proje araştırmalarında bu sayıya dikkat edilmez.

3- Araştırmanın özgün olması ve başka bir platformda yayınlanmamış veya sunulmamış olması gerekir. Sunumların özgünlüğü ve diğer tüm hukuki durumların sorumluluğu bildiride yer alan araştırmacılara aittir.

4- Bildiriler, kongrenin temalarından biriyle uyumlu olmalıdır.

5- Araştırmacılar bildiri özetlerini sunum diline ek olarak İngilizce olarak da hazırlamalıdır (her iki dilde de araştırma başlığı, araştırmacının adını ve kurumunu içerecek şekilde en az 3 anahtar kelime eklenmiş biçimde 250 ile 500 kelimelik bir özet metni olmalıdır). 

6- Bildiri özetlerini Arapça hazırlayanlar, Traditional Arabic fontu ve 14 punto büyüklüğü tercih etmelidir. 


Kongreye katılım için lütfen sekreterya ile iletişime geçiniz: recentsocialstudies@gmail.com

 KONFERANS TAKVİMİ


Bildiri Özetlerinin Son Gönderim Tarihi

30 Eylül 2023


Tam Metinlerin Son Gönderim Tarihi

(Tam metin ile başvuracak kişiler için)

15 Ekim 2023


Tam Metinlerin Son Gönderim Tarihi

01 Aralık 2023


Havaalanı Servisleri

03 Kasım 2023

Cuma günü Antalya Havalimanı'nda katılımcıların karşılanması ve Antalya havalimanından otele shuttle servisi: 07.00 / 12.00 / 20.00)


Online Sunumlar

2 ve 3 Kasım 2023


Yüz Yüze Oturumlar

4 - 5 Kasım 2023


Otelden Ayrılış

6 Kasım 2023

Pazartesi günü saat 12.00'den önce otelden ayrılış (Otelden Antalya havalimanına 07.00 / 12.00'de shuttle servisi) KURALLAR


Yazım Kuralları

1- Bildiriler; Arapça, İngilizce, Fransızca veya Türkçe dillerinde hazırlanabilir.

2- Özetlerde sunum dili İngilizce değilse, muhakkak ölçüde İngilizce özet de eklenmelidir.

3- Özetlerde konu, amaç, yöntem, veri toplama araçları, analiz ve bunun sunuçlarına yer verilmelidir.

4- Özetlerde başlık konuyu yansıtacak biçimde olmalı, metin 250-500 kelime aralığında ve en az 3 anahtar kelime eklenmiş biçimde gönderilmelidir.

5- Bildiri özetlerini Arapça hazırlayanlar, Traditional Arabic fontu ve 14 punto büyüklüğü tercih etmelidir.

6- Arapça dışındaki dillerde metin yazanlar Book Antiqua fontu ve 11 punto ile yazmalıdır.

7- Yazılarda tek satır, iki yana yaslı, kurum bilgisi tam ve unvanlara yer verilmelidir.

8- Tüm yazarlara ait iletişim bilgileri ve ORCID numaralı yazılmalıdır.

9- Sistem üzerinden gönderim yapılamadığında yazılarınızı lütfen camiasiegitim@gmail.com e-posta hesabına gönderiniz.

 

Kongre Dilleri

Kongrede Arapça, Fransızca, İngilizce veya Türkçe sunum yapmak mümkündür.

 

Bildirilerin Kabul ve Yayımlanma Şartları

1- Kongreye gönderilmiş olan tüm özetler ve tam metinler hakem ve değerlendirme kurulunun onayı ile kabul edilecektir. En az iki hakemden olur almayan bildiriler ret edilecektir.

2- Sözlü sunum için kabul edilen özetler ISBN'li elektronik kitap olarak yayınlanacaktır.

3- Araştırmacılar tam metinlerini kongre takviminde bildirilen son tarihe kadar gönderebilirler. Tam metinler, ISBN'li elektronik kitap olarak yayınlanacaktır.

4- Metinlerde çalışmanın başlığı, araştırmacının ad(lar)ı, kurum bilgisi, araştırmacıların ORCID numarası, hem sunum dilinde hem de İngilizce özet, anahtar kelimeler, giriş, kaynaklar ve referanslar yer almalıdır.

 DÜZENLEME KOMİTESİ


Kongre Başkanı

Prof. Dr. Şinasi Akdemir

Çukurova University, Türkiye

 

Kongre Düzenleme Komitesi

Dr. Basila Najib - Université Dr. Taher Moulay - Algeria

Dr. Bouafia Abdel Razzaq - University of Batna - 1 – Algeria

Dr. Bouhata Rabah - Université Batna 2- Algérie

Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Dr. Iivrufat Safia - Mouloud Mamari University, Tizi Ouzou - Algeria

Dr. Nouria Soualemiya - Mustapha Stambouli University, Mascara - Algeria

Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions – Morocco

Dr. Saji Meshaal Rashid - University of Mosul – Iraq

Dr. Sakina Zawaghi – University of Beji Mokhtar – Algeria

Dr. Saleh Al-Mukhtar Abu Bakr - Zintan University – Libya

Lecturer Afnan Mazhar Farhoud - Bilad Al-Rafidain University College – Iraq

Lecturer Farhan Hawi Ahmed - Directorate of the Sunni Endowment, Salah El-Din - Iraq

Lecturer Nada Mahmoud Thanoun Al-Kulbereh - University of Mosul – Iraq

Mahgoul-Benhocine Karima - Université des sciences et technologies Houari Boumediene - Algeria

Prof. Dr. Ahlam Saleh Wahb - University of Mosul - College of Basic Education - Iraq

Prof. Dr. Ahmed Hasan - Journal of Nile Cairo – Egypt

Prof. Dr. Ebtessam M. El Shokrofy - Damanhour University - Egypt

Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq

Prof. Dr. Shymaa Abdel Aziz Al Daly - Al Azhar University - Egypt

Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria

Prof. Dr. Souhaila Laghris - Mustapha Stambouli University, Mascara – Algeria

 BİLİM VE DANIŞMA KURULU


Bilim ve Danışma Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul – Iraq

 

Bilim ve Danışma Kurulu

Prof. Dr. Abdul Rahman bin Omar bin Ahmed Al-Madkhali - Jazan University – Saudi Arabia

Prof. Dr. Aggo Ali - Batna University 1- Algeria

Prof. Dr. Alaa Hammad Rajah - University of Baghdad – Iraq

Prof. Dr. Ali Hamza Abbas - University of Mosul – Iraq

Prof. Dr. Ali Muhammad al-Ahmar - University of Maiduguri – Nigeria

Prof. Dr. Ayşe Çalık Ross - Kocaeli University – Türkiye

Prof. Dr. Belhadry Loufa - University of Abdelhamid Ben Badis, Mostaganem – Algeria

Prof. Dr. Boukhal Lakhdar - Salehi University Center – Algeria

Prof. Dr. Faten Mowaffaq Fadel - Al-Hamdaniya University – Iraq

Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University – Egypt

Prof. Dr. Hana Salem Daye - University of Mosul – Iraq

Prof. Dr. Hanaa Shweikh – Fayoum University – Iraq

Prof. Dr. Hatem Fahad Hnoo - University of Mosul - Iraq

Prof. Dr. Hatice Demirbaş - Ankara Hacı bayram Veli University – Türkiye

Prof. Dr. Hayat Kuttab - M'sila University – Algeria

Prof. Dr. Kifah Abbas Ramadan - University of Mosul – Iraq

Prof. Dr. MA Hebin - Northwest Minzu University - P. R. China

Prof. Dr. Mohamded Mohy El Din Ahmed - Minya University, Egypt

Prof. Dr. Mujeebur Rahman - Jawaharlal Nehru University – India

Prof. Dr. Nadia Khair El-Din Aziz El-Sayed Hatem - University of Mosul – Iraq

Prof. Dr. Omayma Ghanem Zidan - Egyptian cultural advisor in China – Egypt

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye

Prof. Dr. Raghad Abdul Karim Ahmed - University of Mosul – Iraq

Prof. Dr. Rana Salam - Secretariat of Al-Nahrain University – Iraq

Prof. Dr. Shereif Abu ElMakarem - The Higher Institute of Languages in El Mansoura – Egypt

Prof. Dr. Sherine El Shoura - Benha University – Egypt

Prof. Dr. Yehia Kamel - Suez Canal University – Egypt

Prof. Naglaa Sweed Ibrahim Salih - The Open College of Education - Al-Karkh Study Center - Iraq

Assoc. Prof. Dr. Birgül Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Kadir Karagöz - Manisa Celal Bayar University – Türkiye

Assoc. Prof. Dr. M. Raşit Akpınar - Selçuk University – Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Mücahit Yüksel - Necmettin Erbakan University – Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Yusuf Bilgin - Bayburt University – Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Z. Banu Dalaman - İstanbul Topkapı University – Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Zübeyir Ovacık - Selcuk University – Türkiye

Dr. Ahmed Muhammad Qadan - Al-Qasimi Academy - Palestine

Dr. Ali bin Munawer bin Rada Al-Juhani - Tabuk University - Saudi Arabia

Dr. Ayben Kayın - Selçuk University – Türkiye

Dr. Ayfer Erdoğan Şafak - Yıldız Teknik University – Türkiye

Dr. Ayhan Şen - T.C. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı – Türkiye

Dr. Aylin Akyol - Adıyaman University – Türkiye

Dr. Bahia Ben Sagheer - Université Abdelhamid Mehri Constantine 2- Algeria

Dr. Devran Bengü - İstanbul Arel University – Türkiye

Dr. Hasan Turgut - T.C. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı – Türkiye

Dr. Hassan Kassab - Ibn Zohr University, Agadir – Morocco

Dr. Hülya Yiğit Özüdoğru - Ankara Hacı Bayram Veli University – Türkiye

Dr. Işılay Bilgiç - İstanbul Okan University – Türkiye

Dr. İsmail Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye

Dr. Kerkour Mohamed - Tissemsilt University – Algeria

Dr. Liqa Khalil Ismail, Nineveh Directorate of Education / Al-Ma'rifah Secondary School for Girls – Iraq

Dr. Majed Abdel Aziz Al-Khawaja - University of Jordan – Jordan

Dr. Moaz Abdul Latif Al-Nayef - Zayed University. Abu Dhabi - United Arab Emirates

Dr. Mohamed Adel Amtareed - Libya

Dr. Mohamed Faridi - Hassan I University, Settat – Morocco

Dr. Mostafa Yahya, University Center of Nour El-Bashir El-Beidh – Algeria

Dr. Mubaraka Saad Al-Ghariani - Libyan Authority for Scientific Research, Ministry of Higher Education and Scientific Research - Libya.

Dr. Nur Thani - Bayero University, Kano – Nigeria

Dr. Osama Muhammad Salous - Al-Istiqlal University – Palestine

Dr. Resul Telli - Çukurova University – Türkiye

Dr. Sahra Khmeili - University of Badji Mokhtar, Annaba – Algeria

Dr. Saja Qahtan Muhammad - University of Mosul – Iraq

Dr. Sami Bayrakcı - Selçuk University – Türkiye

Dr. Sherin Samir - October 6 University – Egypt

Dr. Sima Faisal Muhammad - University of Mosul – Iraq

Dr. Suat Dönmez - İstanbul Topkapı University – Türkiye

Dr. Şaban Banaz - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye

Dr. Tariq Mahdi Abbas Obaid - Directorate of Education of Babylon – Iraq

Dr. Tawfiq Abubakar - University of Bayero - Kano – Nigeria

Dr. Wathiqah Hazem Jassim - General Directorate of Education, Nineveh – Iraq

Dr. Wessam Khairi Morsi - British University in Egypt (BUE) – Egypt

Dr. Yasia Selima - Higher National School of Political Sciences – Algeria

Dr. Yasser Ahmed Juma – Bahrain

Dr. Zahia Souissi - Higher School of Teachers Bouzareah - Sheikh Ben Mohamed Brahimi El Meili Algerian

Dr. Zobayer Ahmed - International Islamic University Chittagong – Bangladesh

Lecturer Musaye Konak Özçelik - Mardin Artuklu University – Türkiye

PhD Student Gülcan Olçum - İzmir Katip Çelebi University – Türkiye

 ÖNCEKİ ETKİNLİKLER

Önceki Etkinlik Adı Tarih Kongre Merkezi Web Sayfası
4. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma Kongresi 28-31 Ekim 2022 Antalya, Türkiye Link
16. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu 28-31 Ekim 2022 Antalya, Türkiye Link
16. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi 28-31 Ekim 2022 Antalya, Türkiye Link
16. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi 28-31 Ekim 2022 Antalya, Türkiye Link
15. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi 21-23 Mayıs 2022 İstanbul, Türkiye Link
15. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu 21-23 Mayıs 2022 İstanbul, Türkiye Link
15. Uluslararası Dil, Kültür ve Edebiyat Araştırmaları Kongresi 21-23 Mayıs 2022 İstanbul, Türkiye Link
3. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma Kongresi 21-23 Mayıs 2022 İstanbul, Türkiye Link
14. Uluslararası Dil, Kültür ve Edebiyat Araştırmaları Kongresi 29-30 Ekim 2021 Antalya, Türkiye Link
14. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi 29-30 Ekim 2021 Antalya, Türkiye Link
14. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu 29-30 Ekim 2021 Antalya, Türkiye Link
2. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma Kongresi 29-30 Ekim 2021 Antalya, Türkiye Link
1. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma Kongresi 06-08 Kasım 2020 İstanbul, Türkiye Link
13.Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi 06-08 Kasım 2020 İstanbul, Türkiye Link
13. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi 06-08 Kasım 2020 İstanbul, Türkiye Link
13. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu 06-08 Kasım 2020 İstanbul, Türkiye Link
12. Uluslararası Spor Camiası Sempozyumu 5-7 Haziran 2020 ONLINE Link
12. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi 5-7 Haziran 2020 ONLINE Link
12. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu 5-7 Haziran 2020 ONLINE Link
12. Uluslararası Dil Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi 5-7 Haziran 2020 ONLINE Link
11. Eğitim Bilimleri Sempozyumu 28 Ekim-01 Kasım 2019 Antalya, Türkiye Link
11. Spor Bilimleri Sempozyumu 28 Ekim-01 Kasım 2019 Antalya, Türkiye Link
11. Uluslararası Dil, Kültür ve Edebiyat Sempozyumu 28 Ekim-01 Kasım 2019 Antalya, Türkiye Link
11. Sosyal Bilimler Sempozyumu 28 Ekim-01 Kasım 2019 Antalya, Türkiye Link
5. Uluslararası İnsan, Toplum ve Spor Bilimleri Sempozyumu 23-25 Mart 2019 Antalya, Türkiye Link
10. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Spor Kongresi 23-25 Kasım 2018 Hatay, Türkiye Link
Akşemseddin 3. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu 12-16 Eylül 2018 Çorum, Türkiye Link

 İLETİŞİM


Bildiri Özetleri ve Tam Metinlerin Gönderilmesi İçin İrtibat Kişileri

Ülke Adı, Soyadı Email Adresi Telefon Numarası
Irak Prof. Dr. Hatem Fahad Hanno hatem.90za@gmail.com 009647701667042
Cezayir Prof. Dr. Sid Ahmed Soufiane univsid.dz@gmail.com 00213 556996202
Tunus Prof. Dr. Najem Dhaher najda1900@gmail.com 00216 98272724
Fas Dr. Said Assil assil702@hotmail.com 00212666916562
Mısır Prof. Dr. Gehan Anwar Deeb gehan.deeb70@gmail.com 00201211278087
Körfez Ülkeleri Dr. Yasser Ahmad yasergomaa@gmail.com 0097337292871
Türkiye Dr. Sami Baskın dekakkongre@gmail.com 00905550315360
Diğer Ülkeler Dr. Esat Layek aslayek@gmail.com 00905426715352